Bridge2grow.com Bridge2grow.nl

Ongetwijfeld meet uw organisatie de klanttevredenheid al op verschillende manieren. U meet de klanttevredenheid na de levering van een product of dienst. Mogelijk levert dit zelfs een NPS-score op. Jaarlijks ontvangen uw klanten een klanttevredenheidsenquête. En uw medewerkers vragen regelmatig of de klant voldoende tevreden is.

Maar weet u voldoende om de klanttevredenheid doelgericht te verhogen?

Klanttevredenheid kwalitatief meten
Wilt u precies weten hoe tevreden uw belangrijkste klanten zijn? En wat uw klanten specifiek aangeven om langer en misschien zelfs meer zaken met u te doen? Voer dan een kwalitatief klanttevredenheidsonderzoek uit via bridge2grow.

In gesprek met uw belangrijkste klanten achterhalen wij wat hun beeld is over:

  • De ontwikkelingen op uw vakgebied bij uw klant
  • De perceptie op uw organisatie en haar dienstverlening
  • Het verschil tussen uw organisatie en uw concurrenten
  • De beoordeling van de dienstverlening door uw medewerkers
  • De relevante verbeterpunten voor versterking van de relatie

Vooraf stellen wij deze vragenlijst met u op. Het rapport dat wij opleveren, bevat waardevolle inzichten vanuit iedere klant met concrete feedback en specifieke aanbevelingen.

Lees hoe Aveco de Bondt dit onderzoek heeft ervaren!

Klanttevredenheid doelgericht verhogen
Het meten van klanttevredenheid levert zeer waardevolle inzichten op. Met deze inzichten kunt u uw relatie met uw klanten en uw concurrentiepositie verder versterken. Mogelijk bent u tevreden met de uitkomsten. Als u de klanttevredenheid verder wil verhogen, vertellen de uitkomsten van dit onderzoek wat uw klanten de meest veelbelovende verbeteringen vinden.

Interventies die regelmatig naar voren komen zijn:

  • de kwaliteit van verkoopgesprekken/accountmanagement verhogen
  • het verhogen van de proactiviteit en/of klantgerichtheid
  • het verbeteren van specifieke dienstverlening
  • de kwaliteit van de aftersales

Met uw managementteam vertalen wij de aanbevelingen uit het klanttevredenheidsonderzoek naar de belangrijkste verbeteringen binnen uw organisatie. Wij toetsen waar nodig de beoogde verbeteringen met klanten, om zeker te zijn dat hiermee het gewenste effect wordt bereikt. Dit versterkt uw band met de klant en bekrachtigt het belang van verbeteringen naar uw medewerkers.

Vervolgens voert bridge2grow met uw team deze verbeteringen door binnen uw organisatie. Te vaak worden verbeteringen niet of slechts deels doorgevoerd. Wij zorgen ervoor dat verbeteringen niet stilvallen door de waan van de dag. En wij meten of deze verbeteringen ook opgemerkt worden door uw klanten. Pas dan gaat de klanttevredenheid bij uw klanten daadwerkelijk omhoog.

Eens tijdens een kop koffie hier met elkaar over spreken?

“Om onze klantgerichte strategie effectiever met de operationele uitvoering te verbinden, sloeg bridge2grow waardevolle bruggen. Ik ben ingenomen met de versterkte samenhang tussen onze sales en service, waardoor wij onze klanten beter kunnen bedienen”.

Bob van Wijnen, General Manager Atlas Copco Compressors Nederland