Bridge2grow.com Bridge2grow.nl

Een effectief CRM-systeem is belangrijk voor de bedrijfsvoering van uw organisatie! Waardevolle langdurige relaties ontwikkelen met personen en bedrijven is de kurk waar iedere organisatie op drijft. Een effectief CRM-systeem ondersteunt uw medewerkers om de juiste prospects en klanten op een goede manier bedienen. Met een goed ingericht CRM-systeem geeft u ook richting aan het onderscheidende vermogen van uw organisatie. Relatiemanagement, relatiebeheer en Customer Relationship Management (CRM) zijn daarom essentieel voor uw organisatiestrategie.

Houd uw CRM-vraagstuk vrijblijvend tegen ons aan! Bel: 030 246 79 51.

Achterblijvende CRM-rendement

  • Het CRM-systeem wordt niet of te weinig gebruikt;
  • De informatie in uw CRM-systeem is niet actueel, waardevol of compleet;
  • Het CRM-systeem doet niet wat jullie medewerkers dagelijks nodig hebben;
  • Er komen geen waardevolle rapportages uit jullie CRM-systeem;
  • Jullie CRM-systeem geeft medewerkers meer last dan voordelen.

CRM: mix van meerdere aspecten

Met CRM wordt vaak het informatiesysteem bedoeld. Echter succesvolle CRM-oplossingen vergen een goede balans van meerdere aspecten binnen de bedrijfsvoering. Denk hierbij aan de onderlinge samenhang tussen o.a. strategie, doelen, mensen, afdelingen, informatie, processen, sturing en het dagelijkse operationele gedrag. In de praktijk krijgt deze complexe balans van aspecten te weinig aandacht om een CRM-systeem succesvol in te zetten in de bedrijfsvoering.

Effectievere inzet CRM realiseren

Met bridge2grow kiest u voor een effectievere inzet van CRM in uw bedrijfsvoering om uw doelen te realiseren.

  1. Onze analyse brengt uw CRM-situatie helder in kaart. U krijgt van ons onafhankelijk advies over mogelijke verbeteringen en kansen binnen de bedrijfsvoering.
  2. Gedeeld breder draagvlak: De verbeteringen en kansen spiegelen wij aan de percepties van directie, managers en medewerkers. Dit leidt tot een concreet en gedragen actieplan om CRM effectiever in te zetten.
  3. Wij begeleiden het effectief doorvoeren van gekozen veranderingen binnen de bedrijfsvoering om de gewenste resultaten voor CRM wél te bereiken.

Als bridge2grow kennen wij de meeste CRM-systemen. Wij vinden de manieren hoe u met CRM meer resultaat in uw bedrijfsvoering gaat boeken.

Zet bridge2grow daarom in voor:

– Analyse van uw huidige CRM-situatie: welke verbeteringen in de bedrijfsvoering zijn nodig voor succes?
Onafhankelijk CRM advies: wij zijn niet gebonden aan CRM-leveranciers;
– Versterking breder intern draagvlak voor effectieve inzet van CRM: krijg uw mensen mee in het doorvoeren van belangrijke veranderingen;
– Concrete optimalisaties doorvoeren binnen uw huidige CRM-situatie;
– Selectie van het juiste CRM-systeem voor de toekomst (keuze CRM-systeem);
– Implementatie van een nieuw CRM-systeem (projectmanagement).

“bridge2grow wist de rode draad te vinden om onze mensen en afdelingen nog sterker met elkaar en met klanten te verbinden. Zij staan ook echt naast ons om de resultaten uit deze verbeteringen ook daadwerkelijk te realiseren”.

Leopold Lindner, Algemeen directeur a.i., Multi-Post Nederland BV