Bridge2grow.com Bridge2grow.nl

Businessdoelen vaststellen is één. De businessdoelen voor het komend jaar daadwerkelijk realiseren, is de grootste uitdaging. Het jaar vliegt voorbij: het is zo weer zomervakantie. Dan zijn we al weer over de helft van het jaar heen….

Uit gesprekken met diverse bedrijven en organisaties komen vaak dezelfde aandachtspunten naar boven. Vandaar deze belangrijkste 5 tips:

1)     Maak businessdoelen concreter voor de korte termijn.

Haal die abstracte businessdoelen van de horizon! Jaarcijfers zijn voor medewerkers onvoldoende prikkelend en inspirerend. Maak nóg concreter en specifieker wat iedere medewerker binnen de komende 2-3 maanden dient te realiseren. Wanneer je cijfermatige bedrijfsdoelen helpt te vertalen naar concretere persoonlijke acties en resultaten op de korte termijn, leg je een veel sterkere basis voor het bereiken van jullie businessdoelen.

2)     Verhoog jullie effectieve marktbewerking: combineer offline en online.

Klanten oriënteren zich meer en langer op internet. Verbindt daarom je offline marketing en sales activiteiten beter met online marketing en sales. Verhoog zo jullie effectievere marktbewerking. Beter online en offline zichtbaar zijn, vergt veranderingen in praktisch gedrag van medewerkers en managers. Help je medewerkers om social media succesvoller toe te passen. Voer acties direct uit en optimaliseer daarna de eerste resultaten. Vergroot zo de zichtbaarheid van jullie inhoudelijke businesswaarde. Dit leidt tot nieuwe prospects en klanten.

3)     Businessdoelen: focus op je belangrijkste klanten en prospects.

Teveel tijd gaat in de praktijk op aan relaties die maar beperkt bijdragen aan de bedrijfsdoelen. Focussen van aandacht is daarom zeer belangrijk. Ga actiever de dialoog met de belangrijkste klanten en prospects aan! Luister objectief wat je key-accounts specifiek nodig hebben en doe wat met wat ze je vertellen. Dit zijn de klanten, die jullie gaan helpen om jullie businessdoelen te bereiken. Verhoog je klantgerichtheid vooral naar deze klanten en prospects. En zorg dat deze key-accounts gedurende de komende maanden niet uit het oog worden verloren, maar alle aandacht krijgen.

4)     Versterk het samenspel tussen afdelingen, informatie en beschikbare middelen.

Achterhaal voor het bereiken van je doelen de juiste informatie. En deel deze inzichten effectief met collega’s van andere afdelingen om hier juist op te handelen. Marketing en sales werken te vaak als eilanden onvoldoende samen. Door intern afdelingen en medewerkers beter te laten samenwerken, bereik je makkelijker je doelen. Stem huidige werkprocessen en bedrijfsmiddelen beter op elkaar af om effectiever en doelgerichter samen te werken in het realiseren van de organisatiedoelen.

5)     Hou de koers op je businessdoelen vast, ondanks de waan van de dag!

Als directie en management de koers niet vasthouden, doen medewerkers dit ook niet. Borg structurele aandacht om medewerkers effectiever te laten worden in marktbewerking. Als acties te vaak niet gebeuren en vanwege de waan van de dag van de kar vallen, gebeurt er uiteindelijk niets. Zorg vooral voor samenhang tussen diverse acties, zodat de resultaten elkaar versterken.20180117 Foto Herman 2

Dit zijn 5 tips, die bijna altijd van toepassing blijken te zijn. Vertaal deze tips veel specifieker door naar je eigen organisatie. Als je deze tips ook praktisch gaat doorvoeren, heb je minimaal 2 tot 3 maanden nodig om resultaten te boeken. Begin daarom vandaag of morgen hiermee. Want als de zomervakantie aanbreekt, is het grootste deel van jullie jaar alweer voorbij…..

Vanuit bridge2grow maakt Herman Heller voor bedrijven en organisaties helder waar welke versterking nodig is om te kunnen groeien en doelen makkelijker bereiken. De inbreng van medewerkers en/of klanten vertaalt hij samen met uw team naar concrete verbeteringen. Hij begeleidt het stapsgewijs doorvoeren van deze veranderingen om resultaten optimaal te realiseren.

“Om onze klantgerichte strategie effectiever met de operationele uitvoering te verbinden, sloeg bridge2grow waardevolle bruggen. Ik ben ingenomen met de versterkte samenhang tussen onze sales en service, waardoor wij onze klanten beter kunnen bedienen”.

Bob van Wijnen, General Manager Atlas Copco Compressors Nederland